BOIB: OPE, LISTAS DE FEA PNEUMOLOGÍA

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

 • Resolució del director general del Servei de Salut de 30 d’abril de 2013 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA de pneumologia corresponent al sector sanitari d’Eivissa, convocat mitjançant resolució de 29 de setembre de 2011

  Número de registre 8481 – Pàgines 20765-20766

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de 30 d’abril de 2013 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA de pneumologia corresponent al sector sanitari de Menorca, convocat mitjançant resolució de 29 de setembre de 2011

   Número de registre 8482 – Pàgines 20767-20768

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de 30 d’abril de 2013 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA de pneumologia corresponent al sector sanitari de Ponent, convocat mitjançant resolució de 29 de setembre de 2011

   Número de registre 8483 – Pàgines 20769-20770

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de 30 d’abril de 2013 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA de pneumologia corresponent al sector sanitari de Tramuntana, convocat mitjançant resolució de 29 de setembre de 2011

   Número de registre 8484 – Pàgines 20771-20773