CARRERA SON LLATZER: CONVOCATORIA DE “REPESCA” EN EL BOIB DEL 11-11-2008.

El BOIB del martes 11-11-2008 ha publicado la Resolució del Director Gerent de la Fundació Hospital Son Llàtzer, per la qual es convoca un procediment extraordinari per accedir al model de carrera professional del personal llicenciat i diplomat sanitari de la Fundació Hospital Son Llàtzer.

http://boib.caib.es/pdf/2008159/mp183.pdf