LISTAS DEFINITIVAS INTEGRACION COMO ESTATUTARIOS DEL PERSONAL LABORAL DE SON LLATZER, MANACOR Y GESMA

El BOIB de hoy sábado ha publicado estas tres resoluciones:

CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL
◦Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears d’1 d’agost de 2011 per la qual s’aprova la llista definitiva d’integració en la condició de personal estatutari fix del personal laboral fix de la Fundació Pública Sanitària Hospital Son Llàtzer
Número de registre 16794 – Pàgina 15

◦Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears d’1 d’agost de 2011 per la qual s’aprova la llista definitiva d’integració en la condició de personal estatutari fix del personal laboral fix de la Fundació Pública Sanitària Hospital de Manacor
Número de registre 16795 – Pàgina 16

◦Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears d’1 d’agost de 2011 per la qual s’aprova la llista definitiva d’integració en la condició de personal estatutari fix del personal laboral fix i del personal funcionari de carrera del complex hospitalari de Mallorca
Número de registre 16796 – Pàgina 16