OPE: EL BOIB DE HOY SÁBADO PUBLICA VARIAS RESOLUCIONES

En el BOIB de hoy 8-12-2012 se han publicado varias resoluciones de OPE IB-SALUT:

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 19 de novembre de 2012 per la qual es nomenen com a personal estatutari fix les persones aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’anatomia patològica del Servei de Salut de les Illes Balears corresponent al sector sanitari d’Eivissa

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 19 de novembre de 2012 per la qual es nomenen com a personal estatutari fix les persones aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’anatomia patològica del Servei de Salut de les Illes Balears corresponent al sector sanitari de Menorca

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 19 de novembre de 2012 per la qual es nomenen com a personal estatutari fix les persones aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’anatomia patològica del Servei de Salut de les Illes Balears corresponent al sector sanitari de Ponent

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 19 de novembre de 2012 per la qual es nomenen com a personal estatutari fix les persones aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’anatomia patològica del Servei de Salut de les Illes Balears corresponent al sector sanitari de Tramuntana.

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 21 de novembre de 2012 per la qual es nomena personal estatutari fix de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de neurologia de l’Hospital Son Llàtzer.

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 21 de novembre de 2012 per la qual es nomena personal estatutari fix de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de pneumologia de l’Hospital Son Llàtzer