OPE PNEUMOLOGÍA: PUBLICADAS LISTAS EN EL BOIB

Ver el BOIB:

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 15 de juliol de 2013 per la qual es nomenen com a personal estatutari fix les persones aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de pneumologia del Servei de Salut de les Illes Balears corresponent al sector sanitari d’Eivissa (Hospital Can Misses), convocat per mitjà de la Resolució de 29 de setembre de 2011

   Número de registre 14349 – Pàgines 36403-36404

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 15 de juliol de 2013 per la qual es nomenen com a personal estatutari fix les persones aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de pneumologia del Servei de Salut de les Illes Balears corresponent al sector sanitari de Menorca (Hospital Mateu Orfila), convocat per mitjà de la Resolució de 29 de setembre de 2011

   Número de registre 14351 – Pàgines 36405-36406

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 15 de juliol de 2013 per la qual es nomenen com a personal estatutari fix les persones aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de pneumologia del Servei de Salut de les Illes Balears corresponent al sector sanitari de Tramuntana (Hospital Comarcal d’Inca), convocat per mitjà de la Resolució de 29 de setembre de 2011

   Número de registre 14352 – Pàgines 36407-36408

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 15 de juliol de 2013 per la qual es nomenen com a personal estatutari fix les persones aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de pneumologia del Servei de Salut de les Illes Balears corresponent al sector sanitari de Ponent (Hospital Son Espases), convocat per mitjà de la Resolució de 29 de setembre de 2011

   Número de registre 14353 – Pàgines 36409-36410

 •