OPE: PUBLICADAS VARIAS RESOLUCIONES BOIB DEL 11-10-2012

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2012/12/seccio-ii-autoritats-i-personal/473

Subsecció segona. Oposicions i concursos

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució de la directora general del Servei de Salut de 19 de setembre de 2012 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA d’Oncologia Mèdica corresponent al sector sanitari de Menorca, convocat mitjançant resolució de 14 de desembre de 2010

    

  • Resolució de la directora general del Servei de Salut de 18 de setembre de 2012 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA d’Anatomia Patològica corresponent al sector sanitari de Eivissa, convocat mitjançant resolució de 29 de setembre de 2011

    

  • Resolució de la directora general del Servei de Salut de 18 de setembre de 2012 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA d’Anatomia Patològica corresponent al sector sanitari de Tramuntana, convocat mitjançant resolució de 29 de setembre de 2011

    

  • Resolució de la directora general del Servei de Salut de 18 de setembre de 2012 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA d’Anatomia Patològica corresponent al sector sanitari de Ponent, convocat mitjançant resolució de 29 de setembre de 2011

    

  • Resolució de la directora general del Servei de Salut de 19 de setembre de 2012 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA d’Oncologia Mèdica corresponent al sector sanitari de Eivissa, convocat mitjançant resolució de 14 de desembre de 2010

    

  • Resolució de la directora general del Servei de Salut de 18 de setembre de 2012 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA d’Anatomia Patològica corresponent al sector sanitari de Menorca, convocat mitjançant resolució de 29 de setembre de 2011

    

  • Resolució de la directora general del Servei de Salut de 19 de setembre de 2012 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA d’Oncologia Mèdica corresponent al sector sanitari de Ponent, convocat mitjançant resolució de 14 de desembre de 2010