OPE: PUBLICADAS VARIAS RESOLUCIONES

En el BOIB del sábado 17-11-2012, se han publicado las siguientes resoluciones de OPE:

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 6 de novembre de 2012 per la qual es nomenen com a personal estatutari fix les persones aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de microbiologia i parasitologia del Servei de Salut de les Illes Balears corresponent al sector sanitari d’Eivissa (Hospital Can Misses), convocat per mitjà de la Resolució de 29 de setembre de 2011 registre 219

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 6 de novembre de 2012 per la qual es nomenen com a personal estatutari fix les persones aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de otorinolaringologia del Servei de Salut de les Illes Balears corresponent al sector sanitari de Menorca

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 6 de novembre de 2012 per la qual es nomenen com a personal estatutari fix les persones aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de otorinolaringologia del Servei de Salut de les Illes Balears corresponent al sector sanitari de Tramuntana