EN TIEMPOS DE RECORTES ,BUENA PRAXIS MEDICA

DECÀLEG
BONA PRAXI MÈDICA EN TEMPS DE RETALLADES
-Anteposa el teu criteri clínic i fes prevaler la qualitat assistencial. No diagnostiquis influenciat per criteris d’estalvi econòmic.
-Rebutja sempre les intromissions en l’acte mèdic.
-Dedica el temps que sigui necessari a cada pacient. Tu diagnostiques, tu comuniques i tu decideixes.
-Exigeix una programació d’agenda sense massificacions. Exerceix la medicina amb cura i atenció.
-Refusa les consultes simultànies. La pressió porta a l’error.
-Esquiva el traspàs de competències mèdiques al personal no mèdic. Només el metge pot fer de metge.
-Prescriu els fàrmacs segons el criteri científic i la teva experiència clínica. Tu controles la teva prescripció.
-Prioritza l’assistència sanitària a la tasca burocràtica.
-Redacta les històries clíniques de forma clara, precisa i completa.
-Cuida la teva salut laboral: fes els descansos preceptius durant la jornada, sobretot en acabar una guàrdia, i treballa en les millors condicions psicofísiques.
metgesdecatalunya.cat
2012