Mañana jueves 6 de abril se publicarán las listas provisionales de los que ascienden de nivel, asi nos lo comunican desde IB-SALUT:
«Demà dia 6 d’abril de 2017, es publicarà al en el web del Servei de Salut de les Illes Balears la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques per la qual s’ordena la publicació de les llistes provisionals d’admesos i d’exclosos del personal que ascendeix de nivell de carrera professional, d’acord amb la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 16 de maig de 2016 per la qual es convoca un procediment extraordinari per accedir al model de carrera professional del personal del Servei de Salut de les Illes Balears».
Es importante comprobar si son correctas para formular alegaciones en su caso.