BOLSA DE TRABAJO: MÉDICOS BANCO DE SANGRE: IBIZA Y MALLORCA

BOIB del 19 de agosto de 2014:

 

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
FUNDACIÓ BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS

 

  • Bases generals que regiran el procés selectiu per formar part d’una bossa de treball per cobrir places de personal de durada determinada, en la categoria professional de llicenciat en medicina a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears a l’illa d’EivissaNúmero de registre 14608 – Pàgines 38197-38203
  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
    FUNDACIÓ BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS

     

    • Bases generals que regiran el procés selectiu per formar part d’una bossa de treball per cobrir places de personal de durada determinada, en la categoria professional de llicenciat en medicina a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears a l’illa de MallorcaNúmero de registre 14606 – Pàgines 38204-38210