iB-Salut nos ha comunicado hoy lo siguiente:

Pel vostre coneixement us informen que, des del departament de borsa de treball, en el dia d’ahir 29 de març de 2017, es va publicar a la pàgina web www.ibsalut.es:

* La resolució de la llista definitiva de persones admeses i excloses corresponent a la categoria metge/ metgessa de família.