CARDIOLOGÍA PROCESO SELECCIÓN EN HOSPITAL DE MANACOR

Ver BOIB de hoy:

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 10 de febrer de 2017 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu especialista d’àrea de Cardiologia (HMAN-4/16) corresponent a la gerència de l’Hospital de Manacor (Atenció especialitzada Sector Sanitari de Llevant/Àrea de Mallorca)Número de registre 1315 – Pàgines 4152-4161