Carrera profesional

Participación en el sistema de carrera profesional
OBERTURA TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS CARRERA PROFESSIONAL.

Destinatarios
Personal sanitari estatutari fix, interi i APD.
Plazos
Fins el 30 de novembre de 2006
Documentos
Resolució del director gerent del IB-SALUT (559Kb)

Modelo de Currículum Vitae para la solicitud de ingreso en el sistema de carrera profesional del servei de salut de les Illes Balears. (28Kb)

Lugar
Gerències d’Atenció Primària i Especialitzada.
Información de la unidad orgánica generadora
Datos de contacto directo
Teléfono: 971 17 56 00
Fax: 971 72 46 60
Email:

Centros
Reina Esclaramunda, Nº9.
Reina Esclaramunda, nº9
PALMA -7003-
Tel: 971 17 56 00
Fax: