CARTA AL CONSELLER

 Hblr. Sr. Conseller de Salut i Consum de la CAIB.

Benvolgut Sr.

Pròximament la Direcció General de Mercat interior de la C.E. es pronunciará sobre la liberalització del sector de oficines de farmàcia de l’Estat Espanyol – procés iniciat contra Espanya l’any 2003 – com ja ho ha fet als nostres països veïnats.

Idò be, ateses les intencions del Sr. Capilla –  President del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España – de reunir-se en breu en vostè per la defensa del model Espanyol de farmàcia voldría expresar-li al respecte i en nom dels prop de cent afiliats al  sindicat de farmacèutics sense farmàcia, el següent :

–          La posició del Sr. Capilla durant els casi 20 anys de mandat al front de l’organització col.legial sempre a afavorit en exclusiva al sector empresarial de la farmàcia i el modèl que aquets proposen, donant s’esquena als treballadors farmacèutics (farmacèutics adjunts, sustituts i regents).

–          El modèl espanyol que defensa el Sr. Capilla és un modèl discriminatori, anti-constitucional i totalment insolidari en les lleis europèes del lliure mercat i lliure circul.lació de persones i capital en el territori de la C.E.

 Aquest modèl funciona només per els titulars i propietaris de les farmàcies.

–          La política del Sr. Capilla té avui per avui – i des de fa temps – el rebuix de la inmensa majoría dels farmacèutics sense farmàcia de Espanya i de la nostra C.A., per ser contraria a l’interés general de la població i dels treballadors de la nostra professió. Cal recordar que els farmacèutics sense farmàcia suposen aproximadament el 60 % de tots els farmacèutics d’Espanya.

–          El Consejo General del Sr. Capilla, amb la complicitat i submisió del Col.legis provincials, mai ens ha escoltat i amb actitut dictatorial ha estat contrari als desitjos dels que, religiosament, pagam la nostra cuota de col.legiació a canvi de res.

Dit això i devant aquest panorama, li demano que no recolsi les propostes del Sr. Capilla i ens fagi costat amb la lluita pel millor modèl possible : el modèl del treball ben fet i la justicia professional de tots els treballadors del nostre col.lectiu.

En poso a la seva disposició per aclarir-li o informar-li del que vulgui respecte aquest tema de gran interés pel nostre col.lectiu.

Ben cordialment.

Sgt. Bartomeu Llull

President de la secció farmacèutica

del SIMEBAL.