Hospital de Manacor (Sector Llevant) convocadas hoy, con carácter temporal: 1 plaza de Medicina Física y Rehabilítación, 3 plazas de FEA Anestesiología, 1 plaza de FEA Aparato digestivo, 1 plaza de FEA Oftalmología,  1 plaza de FEA Radiodiagnóstico.

Ver las convocatorias en el BOIB:

 

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS 

 • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 20 de febrer de 2014 per la qual es convoca, per cobrir amb caràcter temporal, 1 plaça del grup A1 a la Gerència del Sector Sanitari de Llevant del Servei de Salut de les Illes Balears (HMAN-3/14)Número de registre 4500 – Pàgines 10562-10563
 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 20 de febrer de 2014 per la qual es convoca, per cobrir amb caràcter temporal, 3 places del grup A1 a la Gerència del Sector Sanitari de Llevant del Servei de Salut de les Illes Balears (HMAN-4/14)Número de registre 4501 – Pàgines 10564-10565
 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 20 de febrer de 2014 per la qual es convoca, per cobrir amb caràcter temporal, 1 plaça del grup A1 a la Gerència del Sector Sanitari de Llevant del Servei de Salut de les Illes Balears (HMAN-5/14)Número de registre 4502 – Pàgines 10566-10567
 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 20 de febrer de 2014 per la qual es convoca, per cobrir amb caràcter temporal, 1 plaça del grup A1 a la Gerència del Sector Sanitari de Llevant del Servei de Salut de les Illes Balears (HMAN-6/14)Número de registre 4503 – Pàgines 10568-10569
 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 20 de febrer de 2014 per la qual es convoca, per cobrir amb caràcter temporal, 1 plaça del grup A1 a la Gerència del Sector Sanitari de Llevant del Servei de Salut de les Illes Balears (HMAN-7/14)Número de registre 4504 – Pàgines 10570-10571