CONVOCATORIAS DE MEDICINA INTENSIVA, OTORRINOLARINGOLOGIA, APARATO DIGESTIVO, CIRUGIA GENERAL, NEFROLOGIA Y APROBACIÓN PROGRAMA DE MATERIAS DE ODONTOLOGIA-ESTOMATOLOGIA:

Ver BOIB:

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 10 d’octubre de 2014 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu especialista d’àrea de MEDICINA INTENSIVA (Exp. HCIN-17/14) corresponent al sector sanitari de TRAMUNTANA (Hospital d’Inca)Número de registre 18595 – Pàgines 48296-48307

 

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 10 d’octubre de 2014 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu especialista d’àrea de CIRURGIA GENERAL I APARELL DIGESTIU (Exp. HCIN-15/14) corresponent al sector sanitari de TRAMUNTANA (Hospital d’Inca)Número de registre 18602 – Pàgines 48318-48329
 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 10 d’octubre de 2014 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu especialista d’àrea de NEFROLOGIA (Exp. HCIN-14/14) corresponent al sector sanitari de TRAMUNTANA (Hospital d’Inca)Número de registre 18604 – Pàgines 48330-48341

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  Resolució del conseller de Salut i Consum de 11 de juliol de 2014 per la qual s’aprova el programa de matèries que regiran les proves selectives per ingressar en la categoria Odontòleg-Estomatòleg / Odontòloga-Estomatòloga d’Area en EAPNúmero de registre 18599 – Pàgines 48342-48344

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 10 d’octubre de 2014 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu especialista d’àrea de OTORINOLARINGOLOGIA (Exp. HCIN-16/14) corresponent al sector sanitari de TRAMUNTANA (Hospital d’Inca)Número de registre 18597 – Pàgines 48346-48357

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 10 d’octubre de 2014 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu especialista d’àrea de APARELL DIGESTIU (Exp. HCIN-13/14) corresponent al sector sanitari de TRAMUNTANA (Hospital d’Inca)Número de registre 18605 – Pàgines 48358-48367