MÉDICOS DE URGENCIA HOSPITALARIA: NOMBRAMIENTOS EN EL BOIB

En el BOIB de hoy 16-5-2013 se publican las siguientes resoluciones:

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

 • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 6 de maig de 2013 per la qual es nomenen com a personal estatutari fix les persones aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria metge/metgessa d’urgències hospitalàries del Servei de Salut de les Illes Balears corresponent al sector sanitari de Menorca (Hospital Mateu Orfila), convocat per mitjà de la Resolució de 14 de desembre de 2010

  Número de registre 8961 – Pàgines 21854-21855

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 6 de maig de 2013 per la qual es nomenen com a personal estatutari fix les persones aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria metge/metgessa d’urgències hospitalàries del Servei de Salut de les Illes Balears corresponent al sector sanitari de Ponent (Hospital Son Espases), convocat per mitjà de la Resolució de 14 de desembre de 2010

   Número de registre 8966 – Pàgines 21856-21857

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 30 d’abril de 2013 per la qual es nomena personal estatutari fix de la categoria d’auxiliar d’infermeria de l’Hospital Son Llàtzer

   Número de registre 8968 – Pàgines 21858-21861

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 6 de maig de 2013 per la qual es nomenen com a personal estatutari fix les persones aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria metge/metgessa d’urgències hospitalàries del Servei de Salut de les Illes Balears corresponent al sector sanitari de Tramuntana (Hospital Comarcal d’Inca), convocat per mitjà de la Resolució de 14 de desembre de 2010

   Número de registre 8967 – Pàgines 21862-21863