NO AL CIERRE DE LOS HOSPITALES JOAN MARCH Y GENERAL DE MALLORCA: MANIFIESTO Y CARTA TRABAJADORES

La Comunidad Autónoma de Balears decidió iniciar en 2002  un Plan de Atención Sociosanitaria para atender a la cada vez más numerosa población con enfermedades crónicas y en situación de dependencia relacionada con la evolución de su enfermedad, o necesitados de hospitalización de convalecencia más prolongada que la que ofrecen los hospitales de agudos, con fines de rehabilitación y recuperación de la autonomía funcional. Así mismo integró los equipos preexistentes, dedicados a la atención paliativa y de confort para enfermos al final de su vida.

Por ello,  los sucesivos Gobiernos promovieron obras de reforma y adaptación de las estructuras físicas de los hospitales Joan March y General de Mallorca hacia estas funciones y potenció la organización de programas asistenciales especializados y la formación de equipos humanos que han adquirido, a lo largo de estos años una excelente calidad, y el reconocimiento de nuestros pacientes y familiares así como el de otras organizaciones sanitarias españolas y extranjeras.

La decisión repentina, arbitraria y brutal, de cerrar los hospitales Joan March y General, el propósito mal explicado de redistribuir los profesionales entre otros hospitales que no reúnen las mismas condiciones físicas para estos fines, y la eliminación de los profesionales interinos considerados como sobrantes, supone que el Gobierno actual expropia a toda la población balear, verdadera propietaria de los recursos sanitarios, los siguientes servicios asistenciales, únicos existentes en nuestra Comunidad:
-La Unidad de cuidados paliativos de los hospitales Joan March y General.
-La Unidad de atención a enfermos mayores con múltiples patologías crónicas, de los hospitales General y Joan March.
-La Unidad de ortogeriatria de los hospitales Joan March y General.
-La Unidad de atención a los enfermos con accidentes cerebrales vasculares del hospital General.
-La unidad de atención a la enfermedad respiratoria crónica avanzada y programa de rehabilitación pulmonar del hospital Joan March.
-La Unidad de atención a las patologías relacionadas con el alcohol del hospital Joan March.

Los abajo firmantes, trabajadores de los hospitales, pacientes, familiares y población de Baleares, rechazamos la decisión del Gobierno de expropiarnos esos servicios asistenciales que tanto nos ha costado poner en pie y por los que tantos impuestos y pérdidas salariales hemos aceptado como condición de su mantenimientoEls treballadors dels hsopitals Joan March i General  volem expressar el nostre profund desacord amb l’anunci del tancament d’aquests emblemàtics centres, que ha decidit el Govern del Partit Popular.

CARTA  DELS TREBALLADORS
És una mesura improvisada, insòlita i tremendament lesiva per a la població, sobretot per a la més necessitada, que té als nostres dos hospitals no només com a referents del que és el patrimoni sanitari col·lectiu públic de Mallorca, sinó com a garants de bona atenció per a tothom, mitjançant programes multidisciplinaris específics, que comprenen convalescència i rehabilitació de malalties invalidants (ictus i ortogeriatria), malaltia respiratòria avançada, pluripatologia, pal·liació i atenció als problemes relacionats amb l’alcohol.
Aquest model assistencial es basa en l’organització per programes, orientació al malalt i decisions compartides,  està avalat per 10 anys de funcionament amb molts bons resultats i significa la forma més moderna de practicar l’assistència basada en l’evidència per aquests tipus de  malalts grans i fràgils.  El nostre objectiu és reintegrar els pacients al seu entorn social, o al que es consideri més adequat a cada cas i, d’aquesta manera, evitar reingressos, costosos tant per al malalt com per als seus familiars i, òbviament, per al sistema pública.
D’altra banda, els nostres hospitals no són obsolets, com pot comprovar qualsevol que s’hi acosti, i com acrediten els milers de malalts que hi han estat ingressats en els darrers anys. Des de que vàrem iniciar el nou model d’atenció hospitalària socio-sanitària, els successius  Governs varen potenciar la formació d’equips humans i han anat renovant tant les unitats d’hospitalització com  les zones de rehabilitació, i a hores d’ara, podem oferir unes cures integrals d’alta qualitat amb con un confort hostaler suficient. Molt més, en qualsevol cas,  que qualsevol centre privat d’aquestes característiques.
A més, no és cert que resultem cars. La comparació amb els costos dels hospitals privats és interessada i maniquea, ja que no ofereixen el mateix producte; res sabem dels seus indicadors de qualitat i és de coneixement general que aquesta va lligada al cost.
Venim cada dia a fer feina amb dues idees clares: la primera relacionada amb el respecte que mereix la dignitat de cada persona que atenem i la segona lligada al privilegi de desenvolupar la nostra funció a dos hospitals que han estat capitals per a la població de Mallorca i a l’alegria de saber que seguim proporcionant no tan sols una bona atenció professional i humana, sinó que ho feim a hospitals preparats i ben equipats. Sabem que una bona part de la població comparteix aquest sentiment i, per tot això, consideram un autèntic disbarat privar-nos a tots d’aquests recursos públics i universals amb l’excusa dels retalls, sense una vertadera avaluació en termes econòmics, sanitaris i socials.