NOMBRAMIENTOS DE CARGOS IB-SALUT: PUBLICADOS EN EL BOIB DE HOY SÁBADO. AMADOR RUIZ: DIRECTOR DE A.P. MALLORCA

En el BOIB de hoy, 16-3-2013, se han publicado numerosos nombramientos de directores y subdirectores médicos de IB-SALUT.

Enlace al BOIB: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8100/seccio-ii-autoritats-i-personal/473

Resolució del conseller de Salut, Família i Benestar Social per la qual s’adjudica pel procediment de lliure designació la plaça de subdirector mèdic del Sector Sanitari de Ponent de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

Resolució del conseller de Salut, Família i Benestar Social per la qual s’adjudica pel procediment de lliure designació la plaça de director mèdic de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

Resolució del conseller de Salut, Família i Benestar Social per la qual s’adjudica pel procediment de lliure designació la plaça de subdirectora d’infermeria dels sectors sanitaris de Tramuntana i Llevant de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

Resolució del conseller de Salut, Família i Benestar Social per la qual s’adjudica pel procediment de lliure designació la plaça de subdirectora mèdica del Sector Sanitari de Migjorn de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

Resolució del conseller de Salut, Família i Benestar Social per la qual s’adjudica pel procediment de lliure designació la plaça de directora d’infermeria de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

Resolució del conseller de Salut, Família i Benestar Social per la qual s’adjudica pel procediment de lliure designació la plaça de subdirector mèdic dels sectors sanitaris de Tramuntana i Llevant de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

Resolució del conseller de Salut, Família i Benestar Social per la qual s’adjudica pel procediment de lliure designació la plaça de subdirectora d’infermeria del Sector Sanitari de Ponent de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

Resolució del conseller de Salut, Família i Benestar Social per la qual s’adjudica pel procediment de lliure designació la plaça de subdirector de Facturació i Admissions de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost