NOMBRAMIENTOS DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO: FEA OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

En el BOIB de hoy jueves, 28-02-2013 se publican las siguientes resoluciones de nombramiento de FEA fijos de Obstetricia y Ginecología:

Enlace al BOIB: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8092/seccio-ii-autoritats-i-personal/473

 

 

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 13 de febrer de 2013 per la qual es nomenen com a personal estatutari fix les persones aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’obstetrícia i ginecologia del Servei de Salut de les Illes Balears corresponent al sector sanitari de Tramuntana (Hospital Comarcal d’Inca), convocat per mitjà de la Resolució de 14 de desembre de 2010 
    • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 13 de febrer de 2013 per la qual es nomenen com a personal estatutari fix les persones aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’obstetrícia i ginecologia del Servei de Salut de les Illes Balears corresponent al sector sanitari de Ponent (Hospital Son Espases), convocat per mitjà de la Resolució de 14 de desembre de 2010 
    • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 13 de febrer de 2013 per la qual es nomenen com a personal estatutari fix les persones aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’obstetrícia i ginecologia del Servei de Salut de les Illes Balears corresponent al sector sanitari d’Eivissa (Hospital Can Misses), convocat per mitjà de la Resolució de 14 de desembre de 2010 
    • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 13 de febrer de 2013 per la qual es nomenen com a personal estatutari fix les persones aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’obstetrícia i ginecologia del Servei de Salut de les Illes Balears corresponent al sector sanitari de Menorca (Hospital Mateu Orfila), convocat per mitjà de la Resolució de 14 de desembre de 2010