OPE: BOIB DE HOY 22-12-2011, PUBLICA VARIAS RESOLUCIONES

CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL
◦Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 25 de novembre de 2011 per la qual s’aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de metge / metgessa d’admissió i documentació clínica dependents del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari de Tramuntana (Hospital Comarcal d’Inca) corresponent a oferta de ocupació pública per al any 2010
Número de registre 25806 – Pàgines 47-48

◦Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 25 de novembre de 2011 per la qual s’aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de metge / metgessa d’admissió i documentació clínica dependents del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari de Menorca (Hospital Mateu Orfila) corresponent a oferta de ocupació pública per al any 2010
Número de registre 25807 – Pàgina 48

◦Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 25 de novembre de 2011 per la qual s’aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de metge / metgessa d’admissió i documentació clínica dependents del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari de Eivissa (Hospital Can Misses) corresponent a oferta de ocupació pública per al any 2010
Número de registre 25808 – Pàgines 48-49

◦Resolució de la consellera de Salut, Família i Benestar Social de 25 de novembre de 2011 per la qual es designen els membres dels Tribunals qualificadors del concurs oposició per cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu especialista d’àrea del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari de Menorca (Hospital Mateu Orfila)
Número de registre 25816 – Pàgines 49-50

◦Resolució de la consellera de Salut, Família i Benestar Social de 25 de novembre de 2011 per la qual es designen els membres dels Tribunals qualificadors del concurs oposició per cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu especialista d’àrea del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari de Ponent (Hospital Son Dureta)
Número de registre 25817 – Pàgines 50-51

◦Resolució de la consellera de Salut, Família i Benestar Social de 25 de novembre de 2011 per la qual es designen els membres dels Tribunals qualificadors del concurs oposició per cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu especialista d’àrea del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari de Eivissa (Hospital Can Misses)
Número de registre 25818 – Pàgines 51-52

◦Resolució de la consellera de Salut, Família i Benestar Social de 25 de novembre de 2011 per la qual es designen els membres dels Tribunals qualificadors del concurs oposició per cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu especialista d’àrea del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari de Tramuntana (Hospital Comarcal de Inca)
Número de registre 25819 – Pàgina 52

◦Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 25 de novembre de 2011 per la qual s’aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de les categories de facultatiu especialista d’àrea d’anàlisis clíniques i de microbiologia i parasitologia del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari de Ponent (Hospital Universitari Son Dureta) corresponent a oferta de ocupació pública per al any 2010
Número de registre 25796 – Pàgines 45-46

◦Resolució de la consellera de Salut, Família i Benestar Social de 25 de novembre de 2011 per la qual s’aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu especialista de microbiologia i parasitologia del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari de Menorca (Hospital Mateu Orfila)
Número de registre 25798 – Pàgina 46

◦Resolució de la consellera de Salut, Família i Benestar Social de 25 de novembre de 2011 per la qual s’aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de les categories de facultatiu especialista d’àrea d’anàlisis clínics i microbiologia i parasitologia del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari de Eivissa (Hospital Can Misses)
Número de registre 25800 – Pàgines 46-47

◦Correcció d’errors de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 23 de novembre de 2011 per la qual s’aprova la convocatòria general en què s’estableixen les bases comunes que regeixen, en règim descentralitzat per sectors sanitaris, les proves selectives per cobrir places vacants de diverses categories de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents a l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2010 (BOIB núm. 176, de 2 de desembre de 2010)
Número de registre 25802 – Pàgina 47