OPE DERMATOLOGÍA Y MEDICINA PREVENTIVA: NOMBRAMIENTOS EN BOIB

 • En el BOIB de hoy sábado,  8-2-2014 se han publicado las siguientes resoluciones:
 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 4 de febrer de 2014 per la qual es nomena personal estatutari fix les persones aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de dermatologia medicoquirúrgica i venereologia del Servei de Salut de les Illes Balears corresponent al sector sanitari de (Hospital Mateu Orfila), convocat mitjançant la resolució de 29 de setembre de 2011

   Número de registre 1842 – Pàgines 4426-4427

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 4 de febrer de 2014 per la qual es nomena personal estatutari fix les persones aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de dermatologia medicoquirúrgica i venereologia del Servei de Salut de les Illes Balears corresponent al sector sanitari d’Eivissa (Hospital Can Misses), convocat mitjançant la resolució de 29 de setembre de 2011

   Número de registre 1843 – Pàgines 4428-4429

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 4 de febrer de 2014 per la qual es nomena personal estatutari fix les persones aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de medicina preventiva i salut pública del Servei de Salut de les Illes Balears corresponent al sector sanitari de Ponent (Hospital Son Espases), convocat mitjançant la resolució de 6 de novembre de 2012

   Número de registre 1840 – Pàgines 4430-4431