OPE: EL BOIB DE HOY PUBLICA VARIAS RESOLUCIONES

En el BOIB del 8-11-2012 se han publicado estas resoluciones de OPE:

Resolució del director general del Servei de Salut de 2 d’octubre de 2012 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica corresponent al sector sanitari de Tramuntana, convocat mitjançant resolució de 14 de desembre de 2010

Resolució del director general del Servei de Salut de 2 d’octubre de 2012 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica corresponent al sector sanitari de Ponent, convocat mitjançant resolució de 14 de desembre de 2010

Resolució del director general del Servei de Salut de 2 d’octubre de 2012 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica corresponent al sector sanitari de Menorca, convocat mitjançant resolució de 14 de desembre de 2010

Resolució del director general del Servei de Salut de 2 d’octubre de 2012 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica corresponent al sector sanitari d’Eivissa, convocat mitjançant resolució de 14 de desembre de 2010

Resolució del director general del Servei de Salut de 2 d’octubre de 2012 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica corresponent al sector sanitari de Formentera, convocat mitjançant resolució de 14 de desembre de 2010