OPE: FEA DE OFTALMOLOGÍA: PUBLICADAS EN EL BOIB LISTAS DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO CONCURSO

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

 • Resolució del director general del Servei de Salut de 20 de juny de 2013 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA d’Oftalmologia corresponent al sector sanitari de Ponent, convocat mitjançant resolució de 10 de desembre de 2010

  Número de registre 12686 – Pàgines 32172-32174

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de 20 de juny de 2013 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA d’Oftalmologia corresponent al sector sanitari d’Eivissa, convocat mitjançant resolució de 10 de desembre de 2010

   Número de registre 12688 – Pàgines 32175-32176

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del conseller de Salut per la qual s’adjudica pel procediment de lliure designació la plaça de director de Gestió i Serveis Generals del Sector Sanitari de Llevant, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

   Número de registre 12689 – Pàgines 32177-32178

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de 20 de juny de 2013 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA d’Oftalmologia corresponent al sector sanitari de Menorca, convocat mitjançant resolució de 10 de desembre de 2010

   Número de registre 12687 – Pàgines 32179-32180

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució de la directora gerent del Sector Sanitari de Llevant de 24 de juny de 2013 per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de cap de la Secció d’Admissió de l’Hospital de Manacor

   Número de registre 12677 – Pàgines 32181-32182

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de 20 de juny de 2013 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA d’Oftalmologia corresponent al sector sanitari de Tramuntana, convocat mitjançant resolució de 10 de desembre de 2010

   Número de registre 12685 – Pàgines 32183-32185

 • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS