ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEAR

  • Resolució del director general del Servei de Salut de 19 de juny de 2014 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA de Reumatologia corresponent al sector sanitari de Ponent, convocat mitjançant resolució de 8 de gener de 2013Número de registre 12433 – Pàgines 32092-32093
 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  Resolució del director general del Servei de Salut de 19 de juny de 2014 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA de Reumatologia corresponent al sector sanitari de Tramuntana, convocat mitjançant resolució de 8 de gener de 2013

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  Resolució del director general del Servei de Salut de 19 de juny de 2014 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA de Reumatologia corresponent al sector sanitari de Menorca, convocat mitjançant resolució de 8 de gener de 2013