OPE HEMATOLOGÍA SON LLATZER

En el BOIB de hoy 27-12-2012 se ha publicado esta resolución:

“Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears d’11 de desembre de 2012 per la qual es nomena personal estatutari fix de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’hematologia i hemoteràpia de l’Hospital Son Llàtzer”