OPE: lista aprobados Endocrinologia HCIN, publicada en BOIB del 27-02-2014

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de 24 de gener de 2014 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA d’Endocrinologia i Nutrició corresponent al sector sanitari de Tramuntana, convocat mitjançant resolució de 29 de setembre de 2011

    Número de registre 3037 – Pàgines 7800-7801