OPE PUBLICADAS RESOLUCIONES EN BOIB: ENDOCRINOLOGÍA, CIRUGIA CARDIOVASCULAR, REHABILITACIÓN

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

 

 • Resolució del director general del Servei de Salut de 24 de gener de 2014 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA d’Endocrinologia i Nutrició corresponent al sector sanitari de Ponent, convocat mitjançant resolució de 29 de setembre de 2011Número de registre 3038 – Pàgines 7456-7458
 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   

  • Resolució del director general del Servei de Salut de 24 de gener de 2014 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA d’Endocrinologia i Nutrició corresponent al sector sanitari de Menorca, convocat mitjançant resolució de 29 de setembre de 2011Número de registre 3039 – Pàgines 7459-7460
 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   

  • Resolució del director general del Servei de Salut de 24 de gener de 2014 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA d’Endocrinologia i Nutrició corresponent al sector sanitari d’Eivissa, convocat mitjançant resolució de 29 de setembre de 2011Número de registre 3040 – Pàgines 7461-7462
 •  

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   

  • Correcció d’errors de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 de novembre de 2013 per la qual es designen els membres del Tribunal qualificador del concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de FEA de Cirurgia Cardiovascular del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari de Ponent (Hospital Son Dureta) (BOIB núm. 166, de 30 de novembre de 2013)Número de registre 3042 – Pàgina 7465
 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   

  • Resolució del director general del Servei de Salut de 3 de febrer de 2014 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA de Rehabilitació corresponent al sector sanitari de Ponent, convocat mitjançant resolució de 29 de setembre de 2011Número de registre 3048 – Pàgines 7468-7469
 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   

  • Resolució del director general del Servei de Salut de 3 de febrer de 2014 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA de Rehabilitació corresponent al sector sanitari de Menorca, convocat mitjançant resolució de 29 de setembre de 2011Número de registre 3049 – Pàgines 7470-7471
 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   

  • Resolució del director general del Servei de Salut de 3 de febrer de 2014 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA de Rehabilitació corresponent al sector sanitari de Tramuntana, convocat mitjançant resolució de 29 de setembre de 2011Número de registre 3047 – Pàgines 7472-7473