El IB-SALUT NOS HA REMITIDO CORREO EN EL QUE INFORMA:

«Per indicació del Director de Recursos Humans i Relacions Laborals del Servei de Salut, us informam, pel vostre conèixament i als efectes oportuns, que avui s’han publicat els models de sol.licitud de la paga extra adaptats al Servei de Salut, al portal de l’Ibsalut (www.ibsalut.es). En concret, cal anar a professionals – recursos humans – «sol.licitud paga extra 2012».

En breu es pasaran a les gerències perquè ho publiquin a les seves pàgines web.

Nota: Us adjuntam els models de sol.licitud i la instrucció de Funció Pública de recuparació parcial de la paga extra del mes de desembre de 2012.»

Les sol.licituds també es poden tramitar amb altres models, sempre que reuneixin els requisits bàsics (nom i llinatges, dni, iban, motiu de la sol.licitud i signatura).

Extra Dic 2012 Instrucció Hisenda i Funció Pública recuperació extra 2012

Modelos según sea personal cesante (jubilación, etc,) cambio de Administración, o fallecidos:

JUBILADOS: Extra Dic 2012 jubilados, cesados, …Solicitud IB-Salut autorellenable (art. 7.c)

HEREDEROS DE FALLECIDOS: Extra Dic 2012 Solicitud IB-Salut autorellenable (art. 7.d) herederos de fallecidos

CAMBIADOS DE ADMINISTRACION: Extra Dic 2012 Solicitud IB-Salut autorellenable (art. 7.b) cambio de Administración