En el BOIB de hoy, 29-05-2014, se han publicado las siguientes convocatorias de plazas temporales (HCIN:  1 Ginecología, 1 Traumatología, 1 Pneumología, 1 Psiquiatría;1 Cardiología,  Hospital Son Llàtzer: Oftalmología). También se ha publicado las listas de admitidos a Radiofisica Hospitalaria en Son Espases (Son Dureta).

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 30 d’abril de 2014 per la qual es convoca, per cobrir amb caràcter temporal, una plaça del grup A1 a la Gerència Sector Sanitari de Tramuntana del Servei de Salut de les Illes Balears (HCIN-9/14)Número de registre 9286 – Pàgines 23913-23914
 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 30 d’abril de 2014 per la qual es convoca, per cobrir amb caràcter temporal, 1 plaça de facultatiu especialista d’oftalmologiaa la Gerència del sector migjorn de l’Hospital Són Llàtzer del Servei de Salut de les Illes Balears (HSLL-1/14)Número de registre 9296 – Pàgines 23915-23916
 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 30 d’abril de 2014 per la qual es convoca, per cobrir amb caràcter temporal, una plaça del grup A1 a la Gerència Sector Sanitari de Tramuntana del Servei de Salut de les Illes Balears (HCIN-7/14)Número de registre 9299 – Pàgines 23917-23918
 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 30 d’abril de 2014 per la qual es convoca, per cobrir amb caràcter temporal, una plaça del grup A1 a la Gerència Sector Sanitari de Tramuntana del Servei de Salut de les Illes Balears (HCIN-6/14)Número de registre 9303 – Pàgines 23919-23920
 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 30 d’abril de 2014 per la qual es convoca, per cobrir amb caràcter temporal, una plaça del grup A1 a la Gerència Sector Sanitari de Tramuntana del Servei de Salut de les Illes Balears (HCIN-8/14)Número de registre 9280 – Pàgines 23921-23922
 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 30 d’abril de 2014 per la qual es convoca, per cobrir amb caràcter temporal, una plaça del grup A1 a la Gerència Sector Sanitari de Tramuntana del Servei de Salut de les Illes Balears (HCIN-10/14)Número de registre 9282 – Pàgines 23923-23924
 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 30 d’abril de 2014 per la qual es convoca, per cobrir amb caràcter temporal, una plaça del grup A1 a la Gerència Sector Sanitari de Tramuntana del Servei de Salut de les Illes Balears (HCIN-5/14)Número de registre 9283 – Pàgines 23925-23926
 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 25 de abril de 2014 per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de FEA de Radiofisica Hospitalàriadel Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari de Ponent (Hospital Universitari Son Dureta) corresponent a l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2010 i es determina la data, l’hora i el lloc en què es durà a terme el primer exercici de la fase d’oposicióNúmero de registre 9284 – Pàgines 23927-23928