BOIB DE HOY: NOMBRAMIENTOS DE MEDICINA INTENSIVA

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

 • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 31 de maig de 2013 per la qual es nomenen com a personal estatutari fix les persones aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de medicina intensiva del Servei de Salut de les Illes Balears corresponent al sector sanitari de Ponent (Hospital Son Espases), convocat per mitjà de la Resolució de 29 de setembre de 2011

  Número de registre 10904 – Pàgines 26148-26149

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 31 de maig de 2013 per la qual es nomenen com a personal estatutari fix les persones aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de medicina intensiva del Servei de Salut de les Illes Balears corresponent al sector sanitari d’Eivissa (Hospital Can Misses), convocat per mitjà de la Resolució de 29 de setembre de 2011

   Número de registre 10907 – Pàgines 26150-26151

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 31 de maig de 2013 per la qual es nomenen com a personal estatutari fix les persones aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de medicina intensiva del Servei de Salut de les Illes Balears corresponent al sector sanitari de Menorca (Hospital Mateu Orfila), convocat per mitjà de la Resolució de 29 de setembre de 2011

   Número de registre 10906 – Pàgines 26152-26153