facultativos temporales

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

 • Resolució del director gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera de correcció d’errors de la Resolució de 27 de juny de 2017 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de Facultatiu Especialista en Anestesiologia y Reanimació (ASEF 04/17) corresponent a la gerència de 60301 Hospital Can Misses – Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera

  Número de registre 7273 – Pàgines 21011-21012

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF
  • Altres versions: Versió HTML
  • Versió RDF
   • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
    SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

    • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 30 de juny de 2017 per la qual es convoca la provisió del lloc de feina, pel procediment de lliure designació, de cap del Servei de Cirurgia Cardiovascular de l’Hospital Universitari Son Espases (Exp. HUSE- PA-3/17)

     Número de registre 7391 – Pàgines 21020-21023

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 21 de juny de 2017 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu especialista d’àrea d’ Urologia corresponent a la gerència de Tramuntana(Exp HCIN 10/17)

   Número de registre 7262 – Pàgines 21026-21036

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució de la directora gerent de l’Hospital de Manacor de 20 de juny de 2017 de correcció d’errors de la Resolució de la directora gerent de l’Hospital de Manacor de 26 de maig de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de cap de secció d’Urgències de l’Hospital de Manacor

   Número de registre 7314 – Pàgines 21037-21038