facultativos temporales

BOIB del día 25-11-2014 publica las siguientes convocatorias:

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

 • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 4 de novembre de 2014 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu especialista d’àrea de Cirurgia Maxilofacial (Exp. ASEF-14/14) corresponent al sector sanitari de 60301 Hospital Can Misses – Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera (Hospital Can Misses)Número de registre 20868 – Pàgines 54570-54580
 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 4 de novembre de 2014 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu especialista d’àrea d’urgència hospitalària (Exp. ASEF-13/14) corresponent al sector sanitari de 60301 Hospital Can Misses – Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera (Hospital Can Misses)Número de registre 20869 – Pàgines 54581-54591
 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   

  • Resolució del director general del Servei de Salut de 12 de novembre de 2014 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA de Cirurgia Plàstica i reparadora del sector sanitari de Ponent, convocat mitjançant resolució de 8 de gener de 2013Número de registre 20856 – Pàgines 54592-54593
 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 4 de novembre de 2014 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu especialista d’àrea de Farmàcia Hospitalària (Exp. ASEF-19/14) corresponent al sector sanitari de 60301 Hospital Can Misses – Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera (Hospital Can Misses)Número de registre 20862 – Pàgines 54595-54605
 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 4 de novembre de 2014 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu especialista d’àrea de Pediatria (Exp. ASEF-16/14) corresponent al sector sanitari de 60301 Hospital Can Misses – Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera (Hospital Can Misses)Número de registre 20864 – Pàgines 54606-54615
 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 4 de novembre de 2014 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu especialista d’àrea de Pneumologia (Exp. ASEF-15/14) corresponent al sector sanitari de 60301 Hospital Can Misses – Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera (Hospital Can Misses)Número de registre 20867 – Pàgines 54616-54627