Cronograma orientativo aproximado concurso de traslados

Aquest és el resum del cronograma que va exposar la Gerència el divendres:

1-Concurs de Trasllat de Places de Facultatius de les OPES 2008, 2009 i 2010:

-Previssió de publicació al BOIB de la relació provisional d’admessos dintre de la 2ª setmana de març, amb un plaç de 15 dies per a al.legacions..

-Ressolució i publicació al BOIB del llistat definitiu d’admesos, amb un període d’al.legacions de 15 díes.

-Publicació al BOIB del llistat provisional d’admessos amb destí, període d’al.legacions de 15 dies.

-Ressolució i publicació al BOIB del llistat definitiu d’admessos amb el destí corresponent, amb un període d’al.legacions de 15 dies.

2- Està previst començar els cursos de català impartits per l’Ib-salut per a personal no sanitari a primers de març de 2009, finalitzant el 15-05-09. Convocatòria de l’examen de català per a les categories no exemptes (no sanitaris) en el setembre-octubre-09.

3- Publicació del Decret de coneixements de Català en el maig-juny de 2009.

4- Previssió de convocatòria de les places de la OPE-2008 corresponents a: Celadors, Auxiliars administratius, Auxiliars d’enfermeria, Fisioterapeutes, Comares i Enfermeria durant el juny-2009.
Possible data d’exàmen al voltant d’octubre-2009

5-Previssió de la Publicació al BOIB de la convocatòria de les places de Facultatius de la OPE-2008 en el juny-juliol-09.

6- Aprovació de 7 noves categories: Psicólegs Clínics, Biòlegs, Psicòlegs d’AP, Terapeuta ocupacional… Les altres categories on l’Administració té més controversia vendràn posteriorment.

7- Convocatòria de trasllats de les categories pendents de les OPES 2009 i 2010, juntament amb les noves categories aprovades en el setembre-2009. Convocatòria d’OPE en el desembre-09.

Que quedi clar però que són dades orientatives i no definitives, excepte en el punt 1.