OPE: BOIB DE HOY 18-12-2012, PUBLICA VARIAS RESOLUCIONES

Resolució del director general del Servei de Salut de 23 de novembre de 2012 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA d’obstetrícia i ginecologia corresponent al sector sanitari de Ponent, convocat mitjançant resolució de 14 de desembre de 20

Resolució del director general del Servei de Salut de 23 de novembre de 2012 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA d’obstetrícia i ginecologia corresponent al sector sanitari de Menorca, convocat mitjançant resolució de 14 de desembre de 2010

Resolució del director general del Servei de Salut de 23 de novembre de 2012 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA d’obstetrícia i ginecologia corresponent al sector sanitari de Eivissa, convocat mitjançant resolució de 14 de desembre de 2010

Resolució del director general del Servei de Salut de 23 de novembre de 2012 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA d’obstetrícia i ginecologia corresponent al sector sanitari de Tramuntana, convocat mitjançant resolució de 14 de desembre de 2010