BOIB de hoy martes, 11-3-2014:

 

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 24 de febrer de 2014 per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de FEA de Neurocirurgia del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari de Ponent (Hospital Universitari Son Dureta) corresponent a l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2010

    Número de registre 4092 – Pàgines 9891-9892