OPE: NEUROSFISIOLOGÍA, MEDICINA NUCLEAR, INMUNOLOGÍA, MEDICINA TRABAJO, RADIOFARMACIA

BOIB de hoy 31-10-2013:

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 17 d’octubre de 2013 per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de FEA de Neurofisiologia Clínica del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari d’Eivissa (Hospital Can Misses), i es determina la data, l’hora i el lloc en què es durà a terme el primer exercici de la fase d’oposició

   Número de registre 20030 – Pàgines 52721-52722

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 17 d’octubre de 2013 per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de FEA de Medicina Nuclear del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari de Ponent (Hospital Universitari Son Dureta) corresponent a l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2010 i es determina la data, l’hora i el lloc en què es durà a terme el primer exercici de la fase d’oposició

   Número de registre 20031 – Pàgines 52723-52724

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 17 d’octubre de 2013 per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de FEA d’Immunologia del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari de Ponent (Hospital Universitari Son Dureta) corresponent a l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2010 i es determina la data, l’hora i el lloc en què es durà a terme el primer exercici de la fase d’oposició

   Número de registre 20032 – Pàgines 52725-52726

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de 23 d’octubre de 2013 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA de Medicina del Treball corresponent al sector sanitari d’Eivissa, convocat mitjançant resolució de 6 de novembre de 2012

   Número de registre 19821 – Pàgines 52727-52728

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 d’octubre de 2013 per la qual es designen els membres del Tribunal qualificador del concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de FEA de Radiofarmàcia del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents al sector sanitari de Ponent (Hospital Son Dureta)

   Número de registre 19822 – Pàgines 52729-52730

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de 23 d’octubre de 2013 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA de Medicina del Treball corresponent al sector sanitari de Ponent, convocat mitjançant resolució de 6 de novembre de 2012

   Número de registre 19824 – Pàgines 52731-52732

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  • Resolució del director general del Servei de Salut de 23 d’octubre de 2013 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA de Medicina del Treball corresponent al sector sanitari de Tramuntana, convocat mitjançant resolució de 6 de novembre de 2012

   Número de registre 19825 – Pàgines 52733-52734