En el BOIB del 24-01-2015 se publican acuerdos sobre Bolsa General y Jornada Ponderada.

CONSEJO DE GOBIERNO

  • Acord del Consell de Govern de 23 de gener de 2015 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 22 de desembre de 2014 pel qual es desplega el punt 15.2 d de l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 17 de març de 2014 pel qual es regula la borsa general d’ocupació per a personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears
  • Número de registro 1040 – Páginas 2885-2889
  • CONSEJO DE GOBIERNO

    • Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de enero de 2015 por el que se ratifica el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad de 22 de diciembre de 2014 por el que se establece una nueva jornada ponderada anual para 2014 en el Servicio de Salud de las Illes Balears
    • Número de registro 1041 – Páginas 2890-2894