En el BOIB del sábado dia 21-2-2015 se han publicado las bases de convocatoria de bolsa de trabajo para médicos en la Fundación Banco de sangre y tejidos de IB::

Ver BOIB:

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
FUNDACIÓ BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS

  • Bases generals que regirà el procés selectiu per formar part d’una borsa de treball per cobrir places de personal de durada determinada, en la categoria professional de diplomat en infermeria i llicenciats en medicina a la Fundació Banc de Sang i Teixits de l’illa de Menorca

    Número de registre 2899 – Pàgines 7866-7874