OPE FEA MEDICINA INTENSIVA

Resoluciones publicadas en el BOIB del martes 7-5-2013:

http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8127/seccion-ii-autoridades-y-personal/473

  • Resolució del director general del Servei de Salut de 29 d’abril de 2013 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA de medicina intensiva corresponent al sector sanitari de Ponent, convocat mitjançant resolució de 29 de setembre de 2011.
    • Resolució del director general del Servei de Salut de 29 d’abril de 2013 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA de medicina intensiva corresponent al sector sanitari de Menorca, convocat mitjançant resolució de 29 de setembre de 2011.
    • Resolució del director general del Servei de Salut de 29 d’abril de 2013 per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria FEA de medicina intensiva corresponent al sector sanitari d’Eivissa, convocat mitjançant resolució de 29 de setembre de 2011